Skład zespołu - 3ipół

Aleksander Górny

Aleksander Górny

Magdalena Rabanda

Magdalena Rabanda

Marcin Wielgat

Marcin Wielgat

Zbyszek Lejawka

Zbyszek Lejawka