Skład zespołu - 3ipół

Łukasz Musiał

Łukasz Musiał

Anna Surma

Anna Surma

Marcin Wielgat

Marcin Wielgat

Zbyszek Lejawka

Zbyszek Lejawka