Skład zespołu - 3ipół

Aleksander Górny

Aleksander Górny

Anna Surma

Anna Surma

Marcin Wielgat

Marcin Wielgat

Zbyszek Lejawka

Zbyszek Lejawka